Styrelse 2019

        Email
Ordförande Kenneth Bjällqvist  Tel. 042-22 16 53   Mobil 073-7051564 kb.octy@hotmail.com
Viceordförande Hans Ekblom   Mobil 070-5707458 h.ekblom@comhem.se
Sekreterare Lars Friberg Tel. 042-22 63 24 Mobil 070-59 48 944 l.friberg56@gmail.com
Kassör Mats Persson Tel. 042-16 59 01 Mobil 0708-88 59 01  
Ledamot Peter Kristiansson   Mobil 070-9766243 kristianssonpeter4@gmail.com
Ledamot Sonny Vasara Tel.0418-439066 Mobil.070-3959100 fbk@bredband.net 
         
Suppleant Nils Jonsson     fiskenisse@hotmail.com
Suppleant Tobias Rosqvist   Mobil.070-622899  
         
Tävlingsledare Mats Persson Tel. 042-16 59 01 Mobil 0708-88 59 01  
Vice tävlingsledare Peter Kristiansson   Mobil 070-9766243  
Vice tävlingsledare Kenneth Bjällqvist  Tel. 042-22 16 53   Mobil 073-6472269 kb.octy@hotmail.com
         
         
         
Storfiskregistrering Lars Friberg Tel. 042-22 63 24 Mobil 070-59 48 944  
Lotteriansvarig Sonny Vasara Tel.0418-439066 Mobil.070-3959100 fbk@bredband.net 
         
         
Revisor Bo Ribbert  Tel. 0430-21 229   Mobil 0703-33 37 71  ribbert@telia.com
Revisor suppleant Daniel Alexandersson Tel .042-343384 Mobil 070-5512814 d.alex74@outlook.com 
         
Valberedning Finn Roostgard   Mobil 070-7711317 finn_rostgaard@hotmail.com
Valberedning Erik Andersson     kakelspektakel@hotmail.com

2019-02-14