Registrerade fiskar i Råå Havsfiskeklubb

 

 

 

 

 

 

Havsfiske 2020

Nr Art Vikt Fångstman Fångstplats Datum Fångstmetod
1 Vitrocka 9300 Kenneth Bjällkvist 10 gradaren 200901 Havsfiske
2 Piggvar 1320 Peter Kristiansson Öresund 200829 Havsfiske
3 Slätvar 1150 Robert Jönsson Öresund 200509 Bottenmete
4 Taggmakrill 430 Kenneth Bjällkvist Måseskär 200903 Havsfiske
5 Blågylta 580 Kenneth Bjällkvist Måseskär 200903 Havsfiske
6 Rödspätta 1495 Kenneth Bjällkvist Öresund 200922 Havsfiske
7 Guldlax 260 Kenneth Bjällkvist 10 gradaren 200902 Havsfiske
8 Blåkexa 500 Kenneth Bjällkvist 10 gradaren 200902 Havsfiske
9 Blågylta 550 Kenneth Bjällkvist Måseskär 200903 Havsfiske
10 Kolja 1180 Kenneth Bjällkvist Öresund 200521 Bottenmete
11 Sandskädda 435 Peter Kristiansson Öresund 200710 Havsfiske
12 Lerskädda 235 Kenneth Bjällkvist Öresund 200521 Havsfiske
13 Kolja 1100 Peter Kristiansson Öresund 200802 Havsfiske
14 Skäggtorsk 225 Peter Kristiansson Måseskär 200915 Havsfiske
15 Makrill 925 Kenneth Bjällkvist Öresund 200402 Havsfiske

Insjöfiske 2020

Nr Art Vikt Fångstman Fångstplats Datum Fångstmetod
1 Sutare 3575 Kenneth Bjällkvist Lilla Tjärby 200408 Bottenmete
2 Faren 580 Peter Kristiansson Helgeå 200430 Bottenmete
3 Abborre 1098 Lars Friberg Svegssjön 200702 Spinnfiske
4 Abborre 1011 Lars Friberg Svegssjön 200631 Spinnfiske
5            

 

Klubbrekord

Art Vikt Längd Fångstman Fångstplats Datum Tid Fångstmetod Bete Övrigt
Abborre 2170 51 Daniel Möller Rögle Dammar 2012-03-31 16:30 Bottenmete Mask  
Berggylta 1420 45,0 Kenneth Bjällqvist Gullmarn 2018-09-12 11:30 Havsfiske Naturagn KB Octy
Bergskädda 365   Kicki Olsson Västhamnen 2001-07-10 - Mete -  
Björkna 860 39,0 Daniel Möller Dalälven 2013-08-29 15:30 Bottenmete Majs  
Bleka 4260 82,0 Daniel Möller Måseskär 2014-07-12 14:00 Havsfiske Jigg  
Blågylta 580 34,0 Sixten Dahlbom Sw Måsekär 2008-05-18   Havsfiske Borstmask  
Blågylta 580 36,0 Kenneth Bjällqvist Måseskår 2020-09-03 12:00 Havsfiske Naturagn  
Blåkäxa 750 52,0 Peter Kristiansson 10 gradarn 2016-07-05 01:00 Havsfiske Makrill  
Blåkäft 1060 38,0 Tobias Rosqvist 10-gradaren 2017-08-08   Havsfiske Makrill  
Blålånga 7112 121,0 Finn Rostgaard 10 gradarn 2016-07-16 15:30 Bottenmete Makrill Falken
Bonito 1470 53,0 Kennerh Bjällqvist Bua,Halland 2010-10-05 11:30 Havsfiske Drag KB Octy
Brax 6920 73,0 Daniel Möller Rögle Dammar 2012-05-10 05:10 Bottenmete Majs  
Brunsnultra 200   Kenneth Bjällqvist Fläskberget 2017-09-02   Bottenmete Naturagn KB Octy
Faren 580 39,5 Peter Kristiansson Helgeå 2020-04-30 10:00 Bottenmete Maggot  
Fenknot 1466 51,0 Peter Kristiansson Öresund 2018-07-24 11:00 Havsfiske Sill KB Octy
Fjällkarp 7100 77,0 Peter Kristiansson Helgeå 2015-04-22 17:00 Bottenmete Bröd  
Fjällröding 1050 47,0 Daniel Möller Umeåälven 2011-08-24 15:00 Pimpel Mormyska  
Fjärsing 460 41,5 Kenneth Bjällqvist Måseskär 2015-08-03 09:30 Bottenmete Naturagn  
Färna 3100 60,0 Peter Kristiansson Helgeå 2016-05-05 10:00 Bottenmete Räka  
Guldlax 260 33,0 Kenneth Bjällkvist 10 gradaren 2020-09-02 15:00 Havsfiske Naturagn  
Glyskolja 230   Kenneth Bjällkvist Vrak s Middelgrund 2008-04-25   Havsfiske Naturagn KB Octy
Gråsej 8600 102,0 Kenneth Bjällkvist 10-gradaren 2014-07-12 08:00 Havsfiske Naturagn  
Gräskarp 13400 98,0 Peter Kristiansson Damm.Landskrona 2019-07-26 20:00 Mete Bröd  
Gädda 11520 114,0 Daniel Möller Tydingesjön 2011-03-19 12:00 Mete Naturagn  
Gärs 38 15,0 Peter Kristiansson Rönne å 2012-04-30 19:00 Bottenmete Mask  
Gös 6850 85,0 Kenneth Bjällkvist Lill Nätarn 2003-07-05 16:30 Flötmete Mört  
Harr 1870 60,0 Daniel Möller Harrokaujar 2013-08-24 15:30 Spinnfiske Spinnare  
Havsaborre 1660 54,0 Kenneth Bjällkvist N Varberg 2006-04-08 06:30 Havsfiske Drag  
Havskatt 4400   Tonny Svensson Kattegatt,vrak 2001-05-11 Fm Bottenmete Bläckfisk Tonny S.
Havsöring 5800 72,0 Kenneth Blällkvist Öresund 2005-04-01 17:55 Trolling Drag KB Octy
Horngädda 920   Louis Plymoth Västhamnen 2003-05-16 11:20 Spinnfiske Wiggler Vandia
Hornsimpa 380 31,0 Peter Kristiansson Västerviks skärgård 2016-08-26 12:00 Havsfiske Räka  
Hälleflundra 260 30,7 Kicki Olsson N:a Öresund 2006-10-01   Bottenmete Rå räka Vandia
Id 3025 58,0 Kenneth Bjällqvist Ystad,Östersjön 2012-08-20 18:30 Kustfiske Annat  
Insjölax 5375 78,0 Kenneth Bjällqvist Vänern 2007-04-07 16:00 Trolling Wobbler KB Octy
Insjööring 725 43,5 Kicki Olsson Stensjön(H-dalen) 2007-07-11 17:00 Mete Mask  
Kanadaröding 3250 66,0 Daniel Möller Landösjön 2013-06-01 12:30 Trolling Wobbler  
Klorocka 1650 64,0 Kenneth Bjällkvist Bratten 2011-08-25 16:30 Havsfiske Naturagn  
Koikarp 1420 47,0 Peter Kristiansson Damm.Landskrona 2019-04-28 16:00 Mete Bröd  
Knaggrocka 800 46 Mats Johanesson Nordost Ven 2001-07-28 11:00 Pirkning Pilk Svalandia
Knot 560 42,0 Kenneth Bjällkvist N Öresund 2005-11-17 15:30 Havsfiske Naturagn KB Octy
Kolja 2050 60,0 Kenneth Bjällqvist Öresund 2017-06-03   Bottenmete Naturagn KB Octy
Kummel 700   Karl-Göran Granstedt M7 2006-10-15   Havsfiske Pilk Confident
Lake 2275   Kenneth Bjällqvist Klarälven 2018-12-15 22:30 Bottenmete Naturagn  
Lax 10500 94,0 Kenneth Bjällkvist S.Östersjön 2012-05-08 15:30 Trolling Drag KB Octy
Lerskädda 265 32,5 Kenneth Bjällkvist Öresund 2013-09-04 09:30 Havsfiske Naturagn  
Lubb 13800 104,0 Finn Rostgaard 10gradarn 2017-08-09 04:50 Havsfiske Naturagn  
Långa 23600 160,0 Roy Olsson 10gradarn 2015-06-28   Havsfiske Naturagn  
Makrill 1866 54,0 Bato Celic Öresund 2007-10-05 17:00 Flötmete Sill  
Mindre Kungsfisk 465 32,0 Kenneth Bjällqvist Yttre Bergen 2013-05-30 09:30 Havsfiske Naturagn  
Mört 850 38,0 Peter Kristiansson Rögle Dammar 2015-06-27 10:00 Bottenmete Naturagn  
Nejonöga 125 28,0 Sixten Dahlbom Fredagsknallen 2004-06-10 19:00 Havsfiske Pilk  
Paddtorsk 325 29,5 Daniel Möller Gullmarsfjorden 2014-08-01 11:15 Bottenmete Räka  
Pigghaj 6250 104,0 Sixten Dahlbom Fladen 2010-10-09   Havsfiske sill  
Piggvar 1860 44,0 Kenneth Bjällqvist N Öresund 2014-01-23 12:00 Havsfiske Jigg  
Regnbåge 10290   Kent Ljungkvist Klavreström 2007-10-20 07:45 Flugfiske Vit goldhead  
Ruda 1110   Tobias Rosqvist Lomma 2016-06-26 23:00 Flötmete Naturagn  
Röding 2900 63,0 Kenneth Bjällkvist Vättern 2003-07-20 16:30 Trolling x-spert KB Octy
Rödspätta 3130 63,5 Daniel Möller Öresund 2013-10-26 13:00 Bottenmete Borstmask Vandia
Rötsimpa 515 31,0 Tobias Rosqvist Öresund 2016-05-29 12:00 Havsfiske Borstmask Siam
Sandskädda 610 36,7 Kicki Olsson Disken 2003-11-25 14:30 Bottenmete Borstmask  
Sandskädda 610 37,0 Peter Kristiansson Öresund 2019-04-13 16:00 Havsfiske Borstmask KB Octy
Sarv 1240 42,0 Kenneth Bjällqvist Motala Ström 2014-05-14 01:30 Flötmete Naturagn  
Sik 2610 67,0 Bato Celic Skräbeån 2005-12-22 13:00 Flötmete Naturagn  
Sill 380 36,0 Lars Friberg Öresund 2010-01-13 12:00 Pirkning Sillarev Vandia
Skäggtorsk 225 27,0 Peter Kristiansson Måseskär 2020-09-15 17:00 Havsfiske Räka  
Skrubbskädda 1460 47,0 Lars Friberg Öresund 2012-11-10 18:00 Bottenmete Borstmask Vandia
Skärsnultra 110 20,0 Kenneth Blällqvist Gullmarn 2017-09-05   Havsfiske Naturagn KB Octy
Slätvar 1675 50,0 Kenneth Bjällqvist N Öresund 2013-07-04 10:00 Havsfiske Naturagn KB Octy
Smörbult 24   Kenneth Bjällqvist Gullmarn 2015-07-18 12:20 Havsfiske Naturagn  
Spegelkarp 17750 85,0 Peter Kristiansson Henrikstorpssjön 2016-08-13 00:10 Bottenmete Boilie  
Stenbit 2050 35,0 Bato Celic Västhamnen 2004-04-17 08:00 Flötmete Sill  
Stensnultra 65 17,0 Peter Kristiansson Gullmaren 2017-09-03 14:00 Havsfiske Pirk  
Stäm 257 0,0 Kenneth Bjällqvist Dalälven 2017-05-18 14:00 Bottenmete Naturagn  
Sutare 4600 62,0 Daniel Möller Antorpasjö 2012-06-27 23:30 Bottenmete Annat  
Svart Smörbult 26 26,0 Peter Kristiansson Öresund 2016-11-20 10:00 Havsfiske Borstmask  
Taggmakrill 430 37,0 Kenneth Bjällkvist Måseskär 2020-09-03 14:30 Havsfiske Naturagn  
Tjockläppad Multe 4485 69,0 Bato Celic Västhamnen 2006-09-16 18:00 Flötmete Bröd  
Tobis 40 25,0 Peter Kristiansson Kullen 2009-08-08 13:00 Havsfiske Häckla  
Torsk 22000 120,0 Kenneth Bjällkvist Gränsen 2005-02-17 08:30 Pirkning Pilk KB Octy
Tunga 500 37,0 Bato Celic Parapeten 2005-08-08 00:30 Bottenmete Sandorm  
Tånglake 332 41,0 Anders Sonesson Öresund 2013-11-14 17:50 Bottenmete Borstmask  
Vimma 1150 46,0 Peter Kristiansson Dalälven 2017-05-02 17:00 Bottenmete Naturagn  
Vitling 1400 53 Leif Pedersen Öresund 2001-03-17 15:00 Pirkning Pilk Svalandia
Vitrocka 9300 117,0 Kenneth Bjällqvist 10 gradarn 2020-09-01   Havsfiske Naturagn  
Ål 1920 96,5 Daniel Möller Helgeå 2014-06-26 22:03 Bottenmete Naturagn  

 

 

Klubbrekord Utlandet

Nr Art Vikt Längd Fångstman Fångstplats Datum Tid Fångstmetod Bete
1 Barber Rose 120   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-25   Havsfiske  
2 Bergskädda 425   Lars Friberg Flatanger,Norge 2010-07-05 21:00 Havsfiske Räka
3 Bleka 5250   Lars Friberg Flatanger,Norge 2009-07-02 02:00 Havsfiske Pirk
4 Gråsej 12500   Kenneth Bjällqvist Vearöy,Norge 2014-09-18 12:00 Havsfiske Jigg
5 Havskatt 7500   Lars Friberg Andörja,Norge 2002-07-14 06:00 Havsfiske Pirk
6 Hälleflundra 17500 110 Kenneth Bjällqvist Trollsund,Norge 2009-07-23 02:00 Havsfiske Jigg
7 Knot 360   Lars Friberg Flatanger,Norge 2007-07-19 17:00 Bottenmete Räka
8 Kolja 4250   Lars Friberg Flatanger,Norge 2017-07-15 15:00 Havsfiske Pirk
9 Lerskädda 470   Kenneth Bjällqvist Andörja,Norge 2003-06-18 01:40 Havsfiske ruter
10 Lubb 5120   Sixten Dahlbom Söryöa,Norge 2008-07-26   Havsfiske Upphängare
11 Långa 6600   Sixten Dahlbom Orkney,Scotland 2009-08-03 14:00 Havsfiske Naturagn
12 Makrill 950   Lars Friberg Flatanger,Norge 2007-07-21 15:00 Havsfiske Pirk
13 Marulk 1850   Lars Friberg Flatanger,Norge 2007-07-15 13:00 Havsfiske Pirk
14 Mindre Kungsfisk 440   Anders Sonesson Tromsö,Norge 2010-06-14 12:00 Havsfiske Gråsej
15 Pageott Commar 180   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-14 16:30 Havsfiske  
16 Rainbow Wrasse 140   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-14 18:00 Havsfiske  
17 Rödknot 390   Sixten Dahlbom Orkney,Scotland 2009-08-06   Havsfiske Makrill
18 Rödspätta 3100 63 Kenneth Bjällqvist Havöysund;Norge 2009-07-23 11:00 Bottenmete Naturagn
19 Rötsimpa 480   Anders Sonesson Tromsö,Norge 2010-06-14 12:00 Havsfiske Räka
20 Sandskädda 680 38 Lars Friberg Flatanger,Norge 2010-07-02 15:00 Bottenmete Räka
21 Scorpionfish 480   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-14 14:00 Havsfiske  
22 Serann Chewrette 300   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-14 16:30 Havsfiske  
23 Skrubbskädda 980   Kenneth Bjällqvist Havöysund;Norge 2009-07-23 12:00 Havsfiske Naturagn
24 Sill 375   Lars Friberg Flatanger,Norge 2015-07-04 23:00 Havsfiske Pirk
25 Stor Kungsfisk 6338   Anders Sonesson Söryöa,Norge 2008-07-30 17:15 Havsfiske Naturagn
26 Taggmakrill 200   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-14   Havsfiske  
27 Torsk 18520   Daniel Möller Söryöa,Norge 2011-03-14 12:30 Havsfiske Jigg
28 Vitling 1175   Lars Friberg Flatanger,Norge 2009-06-24   Havsfiske Pirk
29 Vitlinglyra 135 29 Lars Friberg Flatanger,Norge 2016-07-12 01:00 Havsfiske  
30 Ziegenbarsh 150   Kenneth Bjällqvist Kroatien 2011-04-11 12:30 Havsfiske  

 

Nytt år nya tag...nya klubbrekord på gång?

Ladda gärna ner denna blankett om ni inte har någon kvar!Högerklicka på musen.

Storfiskblankett

 

2020-10-17