Ändamål och syfte

Råå Havsfiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Råå
med omnejd.
Klubben har till syftet:
att  bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
att  befrämja sportfiske och fiskevård.
att  i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och
       fiskevattnens rationella utnyttjande.
att  genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresse bland
       ungdomen och därigenom ge dem ett utökat utbyte av fritiden.
att  bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.
att  verka för ökat fiske och naturvett liksom respekt för andras rätt.
att  verka för ett gott kamratskap mellan klubb och övriga förbundsmedlemmar.
att  befrämja ett gott samarbetet med klubbar (föreningar etc.) och andra kategorier
      av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen. 

 

 

Historik

Råå Havsfiskeklubb bildades den 23 februari år 2000 på initiativav Clas-Inge Larsson och Per Weimann.Då tillsattes en interimstyrelse bestående av Claes-IngeLarsson,Lars Friberg ochJeff Juhlin.Det första årsmötet hölls den 15 mars ombord på Svalandia.
Då fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande:Claes-Inge Larsson  
ViceOrdf:Daniel Alexandersson  
Sekretarare:Lars Friberg  
Kassör:Jeff Juhlin  
Dessutom togs beslut om regler för klubbens turer.
Årsavgiften bestämdes till 300 kr senior och 150 kr junior.
Medlemsantalet begränsades till 60 stycken.

 

Tävlingsfiske

Några av klubbens medlemmar ställer också upp på olika fisketävlingar.Vi vann 
Dm i havsfiske 2003 och har placerat oss i andra tävlingar som hålls i regionen.
Tex. en klubbmedlem vann januaritävlingen 2004 i lilla torskfestivalen från Råå.
Våra få juniorer har också visat framfötterna bla på torskfestivalen 2004.

Vi placerade oss 2:a i SM för klubblag 2005.Vi fick också en svensk mästarinna
i havsfiske.Bästa manliga placerade sig tvåa.
1:a i torskfestivalen 2005 individuellt.

Fiskeresor

Det finns medlemmar som åker till Norge varje år.Det är bara att fråga om man får
hänga med.Det är inga problem.Vi hoppas att arrangera något i klubbens namn också
i framtiden.

 

 

Bli medlem?

Vi tar in ett antal medlemmar per år.
Så om ni är intresserade att vara med så tryck på knappen.
Välkommen till gemenskapen!

Medlemsansökan

Den här sidan uppdaterades 17/05/21.