ALLMÄNNA REGLER FÖR HELSINGBORGS CORPFISKE

Lag som gjort anmälan förbinder sig att deltaga i hela serien,det vill säga fem omgångar,samt att i sin helhet inbetala startavgiften senast på bestämt datum,som anges på anmälningstalongen.Inbetalning skall göras på postgirokonto 612 137 0.

Lagledare för respektive lag ansvarar för att laget deltager fulltaligt och att corpens regler efterlevs.

Deltagande skall ske i nyktert tillstånd.All spritförtäring ombord är förbjuden.

Överhandskast är absolut förbjudet.Endast underhandskast är tillåtet.Platserna på båten skall vara lottade.

Deltagare i tävling får inte vistas i styrhytten.Redskap:

En pilk med trekrok alt.en enkelkrok(eller sänke) och maximalt 3 enkelkrokar som upphängare får användas.

Krokar skall vara ledat monterade.

Otacklat reservspö får medföras och med otacklat reservspö avses spö utan apterad krok.

Medtaget agn skall hållas väl skilt från fångst.Först vid avgiven signal får linorna bryta vattenytan.Vid signal under fisket skall bete tagas upp utan att fiske bedrivs under hemtagning.

Då tävlingen är slut(två signaler)skall samtliga stanna på sina platser för protokollföring av godkänd fisk,enligt lista över minimimått,.

Godkänd men liten fisk kan,efter anmälan till tävlingsledaren,återsättas utan poängförlust.

Fisk och rens får inte lämpas överbord inom hamnområdet och inte heller lämnas kvar ombord.All försäljning av fisk är förbjuden.

Tävlingsledare har rätt att beordra flyttning,när han anser det påkallat.T.ex.vid stor fångst av stimfisk.

Poängberäkning:Deltagarpoäng(flitpoäng):Fullt lag 3 pers=15 poäng. 2 pers=10 poäng 1 pers= 5 poäng Ingen delt.= 0 poäng.

-------------------------------------------------------------------------------------

OBS!Nya regler poängberäkning:

5 poäng per art och 2 poäng per fisk.

Undantag för sill:

5 poäng för arten och 1poäng per fisk max 5st.

Minimimått gäller som innan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lag med högsta poäng vinner serien.De två första lagen från varje division flyttas upp till nästa högre division.

De två sista lagen i varje division flyttas ner till nästa division

.Företag med mer än ett lag kan vid uppflyttning välja att stanna kvar i tidigare serie efter godkännande av huvudtävlingsledare.Detta för att lättare kunna deltaga med fulla lag.

Som segrande lag räknas det lag som fått högst poäng i respektive division.Individuellt vinner den deltagare som ensam lyckats få mest poäng i sin division.

Reserv räknas inte för den(han/hon) som ersätter i individuell tävlan.Kvalificerad att delta i Kemira Cup,tävlan om vandringspriset ”Silvertackan”är de 30 bästa individuella resultaten uppdelat från respektive divisioner.Som totalsegrare individuellt,från alla divisioner,räknas den som fått högst poäng i sin division.

Tävlingen om största fisk under årets corpfiske vinner den som tagit den procentuellt största,inklusive utbyten,heldagstur etc.För övrigt tillämpar vi de gentlemannaregler som är allmänt vedertagna inom vår sport.Vid deltagande i tävlingen om största fisk skall deltagare själv anmäla detta till tävlingsledningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimimått cm och jämförelsevikter.

 

 

Min cm

Jmfr kg

Berggylta

20

1,4

Bergskädda

20

0,25

Bleka

30

4

Blågylta

20

0,55

Fenknot

-

0,35

Gråhaj

-

0,25

Gråsej

30

6

Havsöring

50

7

Havskatt

-

4,5

Havsål

-

0,25

Hälleflundra

30

0,25

Klorocka

40

0,25

Kolmule

30

0,25

Knaggrocka

-

Fridlyst

Knot

20

0,4

Kolja

30

1,2

Kummel

30

0,25

Lax

60

14

Lerskädda

20

0,25

Lubb

30

10

Långa

40

9

Makrill

-

1,2

Marulk

15

1

Näbbgädda

-

0,8

Pigghaj

50

5 ( fredad)

Piggvar

30

1

Rödspätta

27

1,4

Rötsimpa

15

0,4

Sandskädda

27

0,45

Sill

-

0,35

Stenbit/Sjurygg

-

0,25

Skrubbskädda

27

1

Slätrocka

-

Fridlyst

Slätvar

30

1

Taggmakrill

-

0,4

Tobis

-

0,25

Torsk

50

17

Tunga

27

0,25

Vitling 

30

0,8

Ål

Fridlyst

Övrig fisk

20

Ej fjärsing